donderdag 4 juli 2013

Keurmerk voor koffiesjop

Een keurmerk voor Hilversumse coffeeshops


Maandag 1 juli 2013 ondertekende burgemeester Pieter Broertjes samen met de coffeeshops 
een intentieverklaring waarin staat dat de coffeeshops voornemens zijn om volgens een 
keurmerk te gaan ondernemen. Hilversum is de tweede gemeente in Nederland waar een
dergelijk keurmerk zal worden ingevoerd. 

Keurmerk

Het keurmerk dient als lokaal maatwerk en geeft antwoord op het landelijke beleid ten opzichte 
van coffeeshops. 
Het keurmerk waarborgt goed ondernemerschap en bestaat uit de volgende onderdelen:
•    Deurbeleid. Hoe houd je jongeren onder de 18 buiten de deur van de coffeeshop?
•    Huisregels.
•    Informatieverstrekking (over de producten, maar ook over de risico´s van gebruik).
•    Een risicoanalyse voor de omgeving.
•    Opleidingen (voor de medewerkers).
•    Contacten met middelbare scholen in de omgeving van de coffeeshops.
•    Veiligheid.
•    HygiĆ«ne.


I-criterium

Naast de bekende AHOJG criteria (geen openlijke Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast, 
geen verkoop aan Jongeren beneden de 18, geen verkoop van meer dan 5 Gram 
per persoon en geen handelsvoorraad groter dan 500 gram) geldt vanaf 1 januari 2013 landelijk 
ook het I criterium (geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland). 
De handhaving van dit ingezetenencriterium mag gefaseerd en middels lokaal maatwerk gebeuren.
Het aantal bezoekers van coffeeshops dat geen ingezetene is van Nederland is in 
Hilversum zeer beperkt. Overlast veroorzaakt door niet-ingezetenen is niet bekend. 
Het desondanks handhaven van het ingezetenencriterium betekent dat schaarse politiecapaciteit 
wordt besteed aan een probleem dat er niet is. De handhaving van het ingezetenen-criterium wordt 
daarom in Hilversum uitgesteld tot het moment dat er daadwerkelijk aanleiding toe bestaat. 
Team Andorra

Team Andorra,


Koos Koets en Robbie Kerkhof in de Andorra

Koos Koets en Robbie Kerkhof,
Jonge ouderen over het Franse drugsbeleid...